Tøm lommer og bruk vaskeposer

Etter tilbakemeldinger fra vaktmester er Styret nødt til å minne om følgende for alle brukere av fellesvaskeriet:

– Tøm alle lommer
– Vaskepose skal benyttes ved vask av BH
– Rens lofilteret i tørketromlene etter bruk

Gjenglemte ting (mynter, kort, papir, penner o.a.) og spiler fra bh’er sliter veldig på maskinene, ødelegger slanger, pumper og ventiler og fører til nedetid for maskinene og økte kostnader for oss alle. Disse økte utgiftene fører til høyere husleie for deg.

Skades noen av maskinene eller utstyret ved uforsiktig bruk, holdes den enkelte eier ansvarlig.

Se vaskerireglementet her for utfyllende informasjon.

Med vennlig hilsen

Styret
——————————————————————

Empty all pockets completely and use a laundry bag for bras when using the laundry.

Forgotten coins, pens, paper, candy wrappers and bra wires causes damage on hoses, pumps and valves. This leads to downtime for the machines and added expenses that in turn results in higher rent for all.

If any machines are damaged due to careless use, the cost will be directed to the responsible owner.

Posted in Uncategorized | Comments closed

Balkonger og tak er stengt

Grunnet arbeider med brannbalkongene er disse stengt for all bruk til rehabiliteringen er ferdig. Dette gjelder også sidebalkongene i oppgang A og C,

Alle balkongdører blir sperret utenfra med plastbånd/ -strips og vil ikke kunne åpnes.

Ved nødstilfelle hvor hovedtrapp ikke kan benyttes til rømming, kan dørsperrene brytes med moderat makt og du kan rømme langs balkong over til neste oppgang.

Takterrassen og loftsboder
Grunnet arbeider på taket er takterrassen stengt for all ferdsel og opphold inntil nærmere beskjed gis. Dette gjelder alle dager, også søndager og helligdager (1. mai, 17. mai, pinse osv).

All adkomst til loftsboder skjer via oppgang A og C.

Posted in Uncategorized | Comments closed

Viktig informasjon til alle eiere og beboere – sikkerhet

Vi har dessverre hatt flere tilfeller de siste ukene av at folk har tatt seg opp i stillaset. Takket være rask og god inngripen fra beboere og vaktmester har vi hindret minst ett innbruddsforsøk gjennom vindu som ikke var lukket.

Byggekomiteen har foretatt sikringer av alle byggegjerdene tirsdag, og vi ser på en ytterligere sikring av bygget sammen med prosjektleder denne uken.

All ferdsel på stillaset og balkonger er strengt forbudt

Dette er heretter arbeidsområde og beboere har ingen adgang for egen sikkerhets skyld. Dette gjelder både brann- og sidebalkonger. Overtredelse av dette vil kunne bli anmeldt.

Dersom du oppdager noen som forsøker å ta seg opp i stillaset utenom vanlig arbeidstid eller i helgen, eller som du ser klart ikke er arbeidere, stans dem og kontakt politiet på 02800.

Byggekomiteen minner om sikkerhetstiltakene vi informerte om i februar.

Ikke glem å være påpasselig med sikkerheten fremover da det vil være enklere å ta seg inn i leiligheter og oppganger via stillaset.

Vinduer i leilighet – hold disse lukket med begge haspene når du ikke er i rommet selv.

Dører lukket – hold egen ytterdør, dører til kjeller/ loft og døren nede lukket til enhver tid.

Ikke slipp inn noen du ikke kjenner – alle håndverkere får egne nøkler.

Med vennlig hilsen

Byggekomiteen

Posted in Uncategorized | Comments closed

Hindre innsyn enkelt

Her får du et enkelt og billig tips til hvordan du kan hindre innsyn i leiligheten din uten å miste dagslys.

Froster du vinduene dine vil ikke arbeiderne som jobber med fasaden kunne se inn til deg, men du vil allikevel få så mye dagslys inn som mulig gjennom de matte vinduene.

Dette gjør du enkelt selv uten å måtte kjøpe inn dyre ting, du trenger:

– en liten malingsrulle/ svamp
– kulturmelk

Det høres sikkert rart ut, men vask vinduene godt og mal på et tynt lag kulturmelk og når det tørker er vinduene perfekt matte. Det lukter ikke når det har tørket, og er enkelt å fjerne med såpe og vann når du ønsker det.

Se Aftenposten sin artikkel med steg for steg bilder her

Det finnes også vindusfilm å få kjøpt i diverse butikker som skal være enkle å montere og fjerne igjen. Disse er derimot en del dyrere enn tipset over.

Se for eksempel Clas Ohlsson

Posted in Uncategorized | Comments closed

Rehabiliteringen starter mandag 13.februar

Oppstart med montering av stillas begynner mandag 13. februar 2017 kl 08.00 og følgende må da være klart til oppstart:

  • Sykler må fjernes fra sykkelparkering utenfor WE 4.
    Benytt sykkelstativ ved WE 1-3, eller ta sykkel inn i egen bod/ leilighet. Det er ikke lov å oppbevare sykkel eller annet i kjellergang.
  • Ingen parkering foran blokken.
  • Hjørnebalkonger og brannbalkonger må ryddes

Med vennlig hilsen

Byggekomiteen

Posted in Uncategorized | Comments closed

Informasjonsmøte om fasaderehabiliteringen 12. januar

Det holdes et informasjonsmøte for alle sameiere der byggeleder fra Armana AS og byggekomiteen vil presentere all tilgjengelig informasjon om oppstart og fremdrift vedrørende fasaderehabiliteringen.

Informasjonsmøtet holdes:

Tid: Torsdag 12. januar 2017 kl 18.00
Sted: Oslo by Steinerskole, St. Olavs gate 4
(via a vis Kunstindustrimuseet)

Vennligst møt opp litt i forkant av møtet slik at vi kan starte presis.

Kontakt
Alle eventuelle spørsmål til rehabiliteringen skal rettes til byggekomiteen skriftlig via e-post til bk@we4bygg.no eller i postkassen til styret i oppgang 4A.

Med vennlig hilsen

Byggekomiteen

Posted in Uncategorized | Comments closed

Oppussing WE 1 – oppdatering

På grunn av det kalde været har Westye Egebergs gate 1 måttet sette på varmevifter for å holde temperaturen høy nok til å fullføre oppussingen.

Disse viftene må stå på gjennom hele døgnet, og det vil være noe støy fra disse. WE 1 søker å begrense støyen etter beste evne.

Styret i WE 1 har sagt at arbeidene skal være ferdige i begynnelsen av desember 2016 med mindre noe uforutsett oppstå.

Alle spørsmål til oppussingen skal rettes til styreleder i WE 1, Trond Løkke:

E-post: frysein@online.no

Telefon: 95272738

Posted in Uncategorized | Comments closed

Filminnspilling i Westye Egebergs gate 4

Den 2. februar 2016 ble det spilt inn flere sentrale scener til Hollywood-produksjonen av Jo Nesbøs suksessroman Snømannen i gaten og i sameiet vårt.

Det var ingen ringere enn hovedskuespillerne Michael Fassbender og Rebecca Ferguson som spilte i scenene.

Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra såvel skuespillerne som produksjonsselskapet på imøtekommenheten fra sameiet og beboerne. Det blir spennende å se resultatet når filmen har premiere i 2017.

I forbindelse med innspillingen ble det lagt ut endel kunstig snø som det dessverre tok noe tid før ble ryddet skikkelig. Dette var på grunn av kaldt vær de første dagene som gjorde at snøen frøs fast og var umulig å rense skikkelig. Den kunstige snøen er et ufarlig papirprodukt, og det lille som er igjen vil brytes ned.

Sameiet har også vært kulisse for en reklamefilminnspilling (Nabolaget, Norsk Tipping) og en spillefilm i 2015.

Posted in Uncategorized | Comments closed

Sikringsgjerder bak bygget

I forbindelse med den planlagte tilstandsvurderingen som ble gjennomført senhøstes 2015, ble styret varslet om partier med løs puss på baksiden av bygget.

Da det ikke er byggteknisk eller økonomisk forsvarlig å foreta en nedhugging og sikring av den løse pussen, har styret besluttet å sperre av baksiden med bygggjerder.

Det er ingen ferdsel på innsiden av gjerdene, og det vil heller ikke bli foretatt plenklipping eller annet vedlikehold her mens avsperringen opprettholdes.

Posted in Uncategorized | Comments closed

Valg på sameiermøtet 29. april 2015

Kjære sameier,

Styret minner om sameiermøtet onsdag 29. april kl. 18.00 i vaskekjelleren. Vi ber deg om å komme!

Både styremedlem, vara og valgkomité er på valg så her trenger vi ditt forslag til kandidater.

Sameiet Westye Egebergs gate 4 må fylle disse nødvendige posisjonene, og vi håper derfor at nettopp du kan tenke deg vervet. Du må gjerne foreslå deg selv!

Det er både interessant og lærerikt å sitte i styret. Styrejobben er helt nødvendig for fellesskapet vårt, og styret mottar honorar hvert år for innsatsen.

Dersom ikke nye representanter blir valgt på møtet, ser styret ingen annen utvei enn å kalle alle inn til ekstraordinært møte igjen, for å få fylt ledige posisjoner.

Velkommen til et viktig møte for våre felles interesser!

Send forslaget ditt til valgkomiteen på e-post til:
– Janicke Stensvaag Kaasa janicke_s@hotmail.com eller til
– Are Lauvsnes arelauvsnes@yahoo.no

Spørsmål kan også rettes til Are på mobil 93 26 88 02

Posted in Uncategorized | Comments closed
  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.