Praktisk fra A til Å

– nyttig informasjon for eier og beboere fra A til Å:

Adresse

Westye Egebergs gate tilhører bydel 4 St. Hanshaugen. Postadressen er 0177 Oslo og vi ligger under bydelsforvaltningen som har kontorer i Akersveien 27 (hovedinngang fra Bergstien).

I tillegg til at hver leilighet har en bokstav som beskriver oppgangen (A,B,C) har hver leilighet også en id som beskriver etasje og inngangsdør (regnet fra venstre til høyre – sett fra trappene). Bor du for eksempel i midtleiligheten i 5. etasje oppgang B er leilighetsadressen:

Westye Egebergs gate 4 B
H0502
0177 Oslo

Det skal være en klistrelapp med leilighetens adresse på postkassen og en på innsiden av dørkarmen (ved hengslene; slik at den kun er synlig når man har døren oppe). Klistrelappene er sendt ut fra Oslo kommune.

Avfall og papir

Våren 2013 tok vi i bruk vårt nye søppelanlegg. Dette er lokalisert på veien nedenfor WE 2. Tre av beholderne er merket for papiravfall, mens de resterende to er for kildesortert- og restavfall. Matavfall legges i grønn pose, plastemballasje legges i blå pose og restavfall legges i vrengt handlepose. Kartonger må rives opp og kastes i beholderne for papiravfall – disse skal ikke kastes sammen med restavfall.

Les mer om kildesortering og hva som kastes hvor 

NB! Større eller spesielt tunge ting skal selvfølgelig ikke kastes sammen søppelet. Hver enkelt beboer må selv kjøre bort eller oppbevare slikt avfall på eget egnet sted (leiligheten eller kjellerbod) til vi har avfallscontainer. Sameiet har vanligvis en større container to ganger om året – hver vår og høst.

Hvis du ikke får benyttet containerne, er det kort vei ned til Fredensborg minigjenbruksstasjon i Maridalsveien som tar imot det meste av store og små ting og avfall. Her kan du blant annet levere maling, plast, trevirke, farlig avfall, tekstiler, lyspærer, elektriske apparater m.m. Olje, bilbatteri o.l. skal ikke kastes i sameiets avfallskasser. Dette gjelder også selvantennelig avfall.

Vi har ingen spesiell beholder for glass og metall. De nærmeste containerne for dette samt for tekstiler er plassert i Akersbakken 30, Rosteds gate 10 eller i Pilestredet Park.

Boder

Hver leilighet disponerer boder i kjeller og på loft. Bodene er merket med leilighetens nummer. Det skal ikke hensettes eiendeler utenfor bodene.

Balkonger (side-)

Noen tårnleiligheter har egen balkong. Av hensyn til andre beboere skal tepper, sengeklær o.l. skal ikke bankes og luftes over kanten. Eierne er ansvarlig for at ting ikke faller ned. Blomsterkasser på balkongene skal ikke henges på utsiden av kanten. Grilling og bruk av åpen ild, f. eks. fakler, fyrverkeri og rakettoppskyting, er ikke tillatt på balkongene.

Brannbalkonger og adkomstveier

Brannbalkongene skal til enhver tid være ryddige – ingenting skal hindre passasjen. Dørene ut til brannbalkongene (fra oppgangene) skal ikke være låst.

Brannbalkongene fungerer som rømningsvei for beboerne i tilfelle brann og røykfylte trappeganger. Derfor skal ingenting oppbevares fast eller midlertidig på brannbalkongene eller gangene ut til balkongene. Dette kan fjernes uten varsel av styret eller vaktmester.

Hver enkelt må selv sørge for å sikre dører og vinduer inn til leilighetene mot inntrengere fra balkongene. Legg merke til at brannbalkongene er felleseie og ikke tilhører leilighetene innenfor.

Brannforebygging

Hver leilighet skal være utstyrt med brannslukkingsapparat eller fastmontert brannslange. Alle leiligheter skal også ha røykvarslere. Gjør deg kjent med branninnstruksen som du finner på oppslagstavle i alle oppganger.

Det er eierens/beboerens ansvar å passe på at slikt utstyr fungerer til enhver tid, og de må også kunne bruke utstyret. Sameiet har også flere røykvarslere montert i fellesarealet i bygget. Brann varsles over telefon 110.

Se også brosjyren «Trygg hjemme» som gir deg en rekke råd og tips til hvordan man kan skape trygghet i hjemmet. Brosjyren er enkel og lettfattelig, og du kan laste den ned på norsk eller engelsk ved å klikke på lenken nedenfor.

Trygg-hjemme-brosjyre

Safety-in-the-home-English

Elektriker

Sameiets elektriker er Torpa el-installasjon AS.

Styret har fremforhandlet en rabattavtale for sameiet og sameiets beboere.

Det gis 20 % rabatt på forbruksmateriell samt konkurransedyktige priser på timepris og lave priser på oppmøte. Avtalen gjelder for sameiene og samtlige beboere hvor det skal henvises til gjeldende avtale.

Torpa el-installasjon AS
Tlf: 61 11 25 25
Hjemmeside: http://www.torpa-el.no/
E-post: post@everycare.no

Forsikring

Sameiets har Eiendomsforsikring Pluss i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer 11651. Dette vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS – tlf 22 86 55 00 – faks 22 86 57 04 – E-post forsikring@obos.no. Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS.

Fuktighetsmåler

Sameiene WE 1, 2, 3 og 4 har i fellesskap kjøpt inn et instrument for måling av fukt. Instrumentet oppbevares hos vaktmesteren. Avtal med ham ved behov for måleren.

Gressplenene

Gressplenene bidrar til et grønt, fint uterom. De er til for å brukes, men alle beboere oppfordres til å være med å ta vare på dem. Biler skal ikke kjøres over kantsteinene og inn på plenen i gårdsrommet, siden det gir stygge spor. Vi ønsker ingen gangsti over plenen, så ta heller veistubben den lille svingen rundt enn snarveien rett over. Både plenen i gårdsrommet samt noe av plenen på østsiden av bygningen ( 4 m ut fra bygningen – kommunen har ansvaret for resten av parken) blir holdt vedlike av vaktmester.  Det er også vaktmesteren som står for vedlikeholdet av blomsterbedene samt planter og trær.

Heiser

Heisene våre er gamle, men de fungerer bra.  Vi har alarmtelefoner i alle heisene med direkte kontakt til vaktselskapet Nokas. Man får kontakt ved å trykke på alarmknappen.  Vær oppmerksom på at sameiet må betale for utrykninger. Er det noe galt med heisene kan vaktmester eller styreleder kontaktes. Heisene blir kontrollert grundig flere ganger i året i henhold til gjeldene lover og regler.

Kabel-TV, bredbånd og telefoni

Sameiet har vedtatt forbud mot parabolantenne og har felles TV-abonnement. Sameiet har en fellesavtale med Altibox (levert av Viken Fiber) som inkluderer:

  • Digital-TV med ca 25 kanaler og radiokanaler, filmleie, internett klargjort (krever eget abonnement), tv-guide, musikk m.m.
  • HD-dekoder som kan oppgraderes til opptaksdekoder
  • Ferdig klargjort trådløst internett (krever eget abonnement)

Se liste over fellesavtalens kanaler under fanen Kontakt — Andre viktige kontakter.

Ønsker du internettilkobling, fasttelefon, flere tv-kanaler eller opptaksfunksjon på din dekoder, må dette bestilles separat via deres hjemmesider www.altibox.no eller ta kontakt med kundeservice på tlf. 02414.

Kjeller og loft

God orden i fellesarealene er til glede for alle som bor her. Ting skal ikke hensettes i kjellergangene eller på loftet utenfor bodene på grunn av pålegg fra Brannvesenet. Er det store ting du må kvitte deg med straks, kan du ta kontakt med vaktmesteren for å komme frem til en løsning. Når så mange bor i en og samme bygning er vi nødt til å ha det ryddig rundt oss. Blir ting hensatt på sameiets fellesareal uten tillatelse, kan de fjernes uten varsel. Alle eiendeler skal enten oppbevares i leiligheten eller i en bod. Hensatte ting i kjeller og på loft kan også lett utarte seg til brannfeller.

Navnskilt til postkasse, ringeklokke og tavle

Styret sørger for navnskilt på postkasse og ringeklokke, slik at disse får et mest mulig enhetlig preg.  Eier (eller nye beboere) må si ifra hvilken tekst man ønsker på skiltene ved å sende en e-post til we4@styrerommet.net eller legge et skriv i styrets postkasse. (Se Søknad om utleie).

Det er viktig at e-post/skjema inneholder følgende opplysninger (eksempel):

a) På postkasseskiltet skal det stå:  Kari og Per Hansen

b) På ringeklokkeskiltet skal det stå: Hansen

Styret sørger også for at tavlene i de tre oppgangene er oppdatert til enhver tid.

Nøkler

Nøkler til ytterdørene kan bestilles via styret ved å sende en e-post til we4@styrerommet.net. Nøklene passer også til kjellerdørene, vaskeriet og dørene til taket. Ved fraflytting skal alle nøkler overleveres til den rettmessige eier av leiligheten.

Vi har etter hvert erfart at nøkler blir borte når beboere flytter fra huset. Dette er selvfølgelig ikke bra for husets sikkerhet, men dessverre ikke noe vi kan forhindre. Vi har ikke hatt noe innbrudd til nå p.g.a. dette, men andre sameier i gata har måttet bytte ut låsene sine. Dersom nøkler kommer på avveie ser styret at vaktmester og styreleder får beskjed om dette så fort som mulig.

Nøkler til leilighet og postkasse er eierens eget ansvar. Hverken styret eller vaktmesteren har nøkler til de enkelte leilighetene.

Parkering av biler og motorsykler

Parkering er en utfordring i sentrum, og også i Westye Egebergs gate. Det er likevel ikke tillatt parkering på gårdsplassen siden det er viktig at adgangen til huset ikke sperres av parkerte biler. Det skal være fri adgang for drosje, buss til eldresenter, ambulanse, brannbil o.s.v. Styret har rett til å rekvirere borttauing av biler og motorsykler som er feilparkert ved bygningen (dette vil skje på kjøretøyeierens bekostning).

Postkontor

St Hanshaugen postkontor er nå blitt lagt om til Post i butikk for å gi oss lengre åpningstider og tilgjengelighet, og du kan hente pakker og annet postrelaterte tjenester i butikkens åpningstid. Vårt postkontor finner du på Rema 1000 Ila, Waldemar Thranes gate 25.

Støy og husbråk

Fra tid til annen får styret klager fra beboere som blir forstyrret av støy fra andre leiligheter. Husordensreglene sier i Pkt. 13: «Det skal være alminnelig nattero mellom kl. 23.00 og 07.00. Ved planlagte støyende aktiviteter som oppussingsarbeider, fester ol., skal naboene varsles på forhånd. Sterk støy bør begrenses til normal arbeidstid på hverdager.» Dersom noen ønsker å holde selskap eller gjøre vedlikeholdsarbeid, er det en god skikk å snakke med naboene eller gi dem et varsel i postkassen eller på oppslagtavlene i alle oppganger.  Styret mener at en slik fremgangsmåte vil skape bedre atmosfære og større toleranse blant beboerne. Hvis det er noe vesentlig å klage på skal styret ha skriftlig beskjed for å kunne behandle saken. Anonyme brev vil ikke bli behandlet. Før man klager til styret går det selvfølgelig også an å ta kontakt med den støyen kommer fra, og komme til en enighet på den måten. Naboen er kanskje ikke klar over hvor lytt det kan være.

Sykkelparkering

Vi fjerner jevnlig gamle sykler som ikke hører til sameiet. Vaktmester deler ut strips en gang i året til alle beboere for merking av egne sykler. Umerkede sykler vil bli fjernet. Sykkelstativene er likevel ganske fulle, og defekte sykler bør beboerne ta inn i sin kjellerbod eller få dem reparert. Alternativet er å kaste hele sykkelen i containeren som kommer et par ganger i året. Hvert av de fire sameiene har sine egne sykkelstativer. Beboerne skal derfor benytte stativene som tilhører egen bygning. Sykkeltyvene herjer over hele byen og en god sykkellås vil øke sjansene for at tyven bare går videre og lar din sykkel få stå i fred.

Takterrassen

Uteplassen på taket, med flott panoramautsikt over hele byen, stilles til rådighet for alle beboerne, men også her må vi ta visse forhåndsregler. Møblene skal bl.a. ikke flyttes omkring, men stå på de avmerkede plassene slik at takpappen ikke blir skadet. Private møbler skal ikke brukes på taket da takbelegget er meget sårbart– særlig på varme dager, når det er mest aktuelt å bruke takterrassen. Klestørk er ikke tillatt på søn- og helligdager. Alle må være påpasselig med å lukke dørene inn til loftet. Grilling og bruk av åpen ild, f. eks. fakler, raketter og fyrverkeri, er ikke tillatt på taket på grunn av brannfaren.  Vær flinke og bruk sunn fornuft at vi ikke får unødige reparasjoner og utgifter.

Utleie

Vi har et skjema for søknad om utleie av leiligheter. Skjemaet kan fås ved henvendelse til styret og finnes også her: WE4 utleieskjema. I følge våre vedtekter (§ 3) kan utleie av en leilighet bare skje med styrets godkjennelse, og må innhentes på forhånd. Dette er en måte for sameiet å sørge for at vi har oppdaterte beboerlister, post- og ringeklokkeskilt m.m. Styret kan ikke nekte utleie uten saklig grunn.

Vaktmestertjenester

Sameiene WE 1 – 4 har én felles vaktmester som betjener samtlige fire blokker – Johan Meyer. Vår vaktmesters overordnede instruks er følgende:

Vaktmester skal gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre et trygt og velholdt bomiljø. Han skal forebygge skader og verdiforringelser av sameienes eiendommer. Han skal sørge for at alle sameienes innretninger fungerer som de skal.
Dette betyr at vaktmesteren er ansatt for å passe på sameiets felles eiendom. For eksempel;dersom feil oppstår med vaskemaskin eller annet felleseie skal vaktmesteren varsles. Dette kan gjøres med en beskjed (undertegnet) på tavlen utenfor fyrrommet (nederst i kjellertrappen oppgang B) eller over telefon 92 89 47 93 på hverdager mellom 11:00-12:00.

Av andre oppgaver han har, kan nevnes: snømåking om vinteren, strø sand/salt når det trengs samt klippe plenen og stelle plantene våre utover det å utføre normalt vedlikehold og  reparasjoner. Man kan også få hjelp av vaktmesteren til småreparasjoner (utenom hans daglige arbeidstid for sameiene). Han avgjør selv hvilke oppdrag han påtar seg og hva det vil koste.

Vannlekkasjer

Vi har hatt flere tilfelle av lekkasje fra baderom i etasjen over eller fra leiligheten ved siden av. Noen av disse skadene har vært kostbare for beboerne og for sameiet. Lekkasjer må varsles til vaktmester og styrets formann snarest. Skader som forvoldes av utette baderom, må erstattes av den som forvolder skaden. Forsikringsselskapet erstatter ikke slike skader. Derimot erstattes bygningsskader dersom årsaken er plutselig brudd på røropplegget. Ved rehabilitering av baderom må eierne sørge for at ikke fuktighet siger ned i gulvet eller inn i veggen. Dette gjøres ved å legge vanntett membran, samt evt. installasjon av dusjkabinett/badekar. Rørlegger/membranarbeider må utføres av autorisert fagpersonell som står ansvarlig for arbeidet. Dersom en sameier ikke benytter autorisert rørlegger, må eieren selv erstatte skadene som måtte oppstå.

Vask av fellesareal

Fellesarealene (trappene, heisene, kjeller etc.) blir vasket en gang i uka.  Enkelte seksjoner deler en egen liten gang med naboen. Denne gangen er det de tilhørende beboeres ansvar å holde rent og ryddig.

Vaskeri

Alle beboere har adgang til å benytte vaskeriet i kjelleren og maskinene der. Det er viktig at brukerne følger reglene for bruk av vaskeriet. Reglene finnes oppslått i vaskekjelleren eller her. Vask skal bare foregå i de regulære vasketidene. Vasketider bestilles ved at en liten hengelås festes på vasketavlen for ønsket vasketid. Låsene skal være merket med nummer på leiligheten eller navn. Umerkede låser vil bli fjernet.

Vinduer

Eier er ansvarlig for leilighetens vinduer og dører til balkonger- også på utsiden. Både vinduer og dører er det viktig å vedlikeholde, male eller skifte ut ved behov. Ved utskifting av vinduer må dette gjøres i samarbeid med styret. Vær oppmerksom på at sameiet er underlagt regler for husets utseende, fasadenes tilstand, fargevalg o.s.v. Dette fordi husene her er oppført på Byantikvarens liste over bevaringsverdige bygninger. Derfor skal vinduer ha et visst utseende på utsiden. Sprossede eller fargede vinduer tillates ikke, og blanke lister rundt vinduene skal skiftes ut eller males over i samme farge som vindusrammene. Når vinduer males eller beises utvendig skal fargekoden være: NCS 7020 Y50R slik at alle vinduer får samme farge: matt mørk brun. Skader som oppstår på bygningen i forbindelse med vindusutskifting skal rettes opp av eieren.

Slik ivaretar du vinduene dine:
Flere eiere har byttet vinduer i forbindelse med fasaderehabiliteringen. Her finner du informasjon om hvordan du tar vare på dine nye vinduer fra NorDan, og disse vedlikeholdstipene og -intervallene anbefales at alle eiere følger:

Vedlikeholdsinstruks for nye vinduer og balkongdører:

2018 Vedlikeholdsinnstruks vinduer NorDan

2018 Bruksanvisning og vedlikehold Vridere NorDan

Ytterdører og porttelefon

Ytterdørene skal alltid være låst av hensyn til alles sikkerhet. Uvedkommende skal ikke slippes inn i trappegangene. Porttelefonene inne i leilighetene er hver eiers ansvar. Ringeklokkene ved hoveddøren samt telefonsystemet forøvrig er imidlertid styrets ansvar å vedlikeholde. Kontakt styreleder dersom du trenger hjelp til innkjøp av ny porttelefon.

  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.