Eierbrøk for Sameiet Westye Egebergs gate 4

Oversikt over eierbrøk

Sameiet Westye Egebergs gate 4

ihht seksjoneringsbegjæring 31.01.84

Seksjon

nummer

Oppgang

Formål

Eierbrøk

/3100

1 A B 54
2 A B 40
3 A B 44
4 A B 58
5 A B 47
6 A B 50
7 A B 61
8 A B 47
9 A B 50
10 A B 61
11 A B 47
12 A B 50
13 A B 61
14 A B 47
15 A B 50
16 A B 61
17 A B 47
18 A B 50
19 A B 61
20 A B 32
21 A B 65
22 B B 42
23 B B 30
24 B B 42
25 B B 49
26 B B 31
27 B B 49
28 B B 49
29 B B 32
30 B B 49
31 B B 49
32 B B 32
33 B B 49
34 B B 49
35 B B 32
36 B B 49
37 B B 49
38 B B 32
39 B B 49
40 B B 66
41 B B 64
42 C B 44
43 C B 40
44 C B 52
45 C B 50
46 C B 47
47 C B 56
48 C B 50
49 C B 47
50 C B 59
51 C B 50
52 C B 47
53 C B 59
54 C B 50
55 C B 47
56 C B 59
57 C B 50
58 C B 47
59 C B 59
60 C B 65
61 C B 32
62 C B 59
63 N 55
Totalt 3100/3100
B= Boligseksjon, G= Garasjeseksjon,
N= Næringsseksjon, SB= Samleseksjon boliger,
SN= samleseksjon næring

Oversikt-Eierbrøk-Westye-Egebergsgate-4

  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.