Fasaderehabilitering 2017

Her vil du finne all informasjon om fasaderehabiliteringen. Siden blir oppdatert fortløpende av byggekomiteen.

Informasjonsskrivene finner du lenker til nedenfor. Skrivene blir også hengt opp i alle oppganger.

Alle spørsmål vedrørende prosjektet skal rettes skriftlig til byggekomiteen og sendes pr e-post eller legges i styrepostkassen i oppgang A.

Byggekomiteens e-post: bk@we4bygg.no

Utskifting av vinduer

Utskifting av vinduer blir utført av Haaland Entreprenør AS i henhold til bestilling foretatt av den enkelte eier. Her finner du informasjonsskriv sendt ut fra entreprenøren vedrørende dette.

Spørsmål vedrørende vindusutskiftningen rettes til entreprenøren på post@haalandentreprenor.no

2017-11-16 WE4 Infobrev 01 oppstart vinduer

2017-09-24-WE4-Viktig-Brev-Beboere-Vinduer-Haaland

Slik ivaretar du vinduene dine:
Flere eiere har byttet vinduer i forbindelse med fasaderehabiliteringen. Her finner du informasjon om hvordan du tar vare på dine nye vinduer fra NorDan, og disse vedlikeholdstipene og -intervallene anbefales at alle eiere følger:

Vedlikeholdsinstruks for nye vinduer og balkongdører:

2018 Vedlikeholdsinnstruks vinduer NorDan

2018 Bruksanvisning og vedlikehold Vridere NorDan

Informasjonsskriv for eiere og beboere:

#15 – 9. oktober 2018
Informasjonsbrev 15

#14 – 20. april 2018
Informasjonsbrev 14 – Status, frist for klager og fremdrift

#13 – 26. februar 2018
Informasjonsbrev 13 – status og fremdrift

26. februar 2018
WE4 Fremdriftsplan pr 260218

#12 – 28. november 2017
Informasjonsbrev 12 – status og fremdrift

24. november 2017
WE4 Fremdriftsplan pr 24112017

#11 – 12. oktober 2017
Informasjonsbrev 11 – Status og fremdrift

12. oktober 2017
WE 4 Fremdriftsplan pr 10102017

11. oktober 2017
Viktig informasjon vedrørende maling av vinduer

#10 – 22. august 2017
Informasjonsbrev 10 – Status og fremdrift samt vinduer

#09 – 10. juni 2017
Status og fremdrift – Informasjonsbrev 09

#08 – 26. april 2017
Status og fremdrift – informasjonsbrev 08

Stenging av brannbalkonger, dører, sikkerhet og rømningsveier

#07 – 7. april 2017
Arbeider i påsken og kartlegging av vinduer

#06 – 1. april 2017
Oppstart pigging mandag 3. april

#05 – 12. mars 2017
Oppstart arbeider, fremdrift og støyende arbeider

#04 – 14. februar 2017
Viktig sikkerhetsinformasjon til alle beboere

#03 – 7. februar 2017
Oppstart stillasmontasje

#02 – 16. desember 2016
Invitasjon til informasjonsmøte 12. januar 2017

Foreløpig riggplan pr desember 2016

#01 – 29. september 2016
Oppstart og byggekomiteens sammensetning

 

Balkonger og tak er stengt

Published: 28. APRIL 2017

Grunnet arbeider med brannbalkongene er disse stengt for all bruk til rehabiliteringen er ferdig. Dette gjelder også sidebalkongene i oppgang A og C,

Alle balkongdører blir sperret utenfra med plastbånd/ -strips og vil ikke kunne åpnes.

Ved nødstilfelle hvor hovedtrapp ikke kan benyttes til rømming, kan dørsperrene brytes med moderat makt og du kan rømme langs balkong over til neste oppgang.

Takterrassen og loftsboder
Grunnet arbeider på taket er takterrassen stengt for all ferdsel og opphold inntil nærmere beskjed gis. Dette gjelder alle dager, også søndager og helligdager (1. mai, 17. mai, pinse osv).

All adkomst til loftsboder skjer via oppgang A og C.

Viktig informasjon til alle eiere og beboere – sikkerhet

Published: 30. MARS 2017

Vi har dessverre hatt flere tilfeller de siste ukene av at folk har tatt seg opp i stillaset. Takket være rask og god inngripen fra beboere og vaktmester har vi hindret minst ett innbruddsforsøk gjennom vindu som ikke var lukket.

Byggekomiteen har foretatt sikringer av alle byggegjerdene tirsdag, og vi ser på en ytterligere sikring av bygget sammen med prosjektleder denne uken.

All ferdsel på stillaset og balkonger er strengt forbudt

Dette er heretter arbeidsområde og beboere har ingen adgang for egen sikkerhets skyld. Dette gjelder både brann- og sidebalkonger. Overtredelse av dette vil kunne bli anmeldt.

Dersom du oppdager noen som forsøker å ta seg opp i stillaset utenom vanlig arbeidstid eller i helgen, eller som du ser klart ikke er arbeidere, stans dem og kontakt politiet på 02800.

Byggekomiteen minner om sikkerhetstiltakene vi informerte om i februar.

Ikke glem å være påpasselig med sikkerheten fremover da det vil være enklere å ta seg inn i leiligheter og oppganger via stillaset.

• Vinduer i leilighet – hold disse lukket med begge haspene når du ikke er i rommet selv.

• Dører lukket – hold egen ytterdør, dører til kjeller/ loft og døren nede lukket til enhver tid.

• Ikke slipp inn noen du ikke kjenner – alle håndverkere får egne nøkler.

Med vennlig hilsen

Byggekomiteen

  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.