Styret og vaktmester

Gaute Gusrud, styreleder – telefon 93 06 98 73
Janne Olden, styremedlem
Viviann Bakken, styremedlem

Tove Elstad, varemedlem
Guro Hjelle, varamedlem

Styret kan kontaktes på e-post WE4@styrerommet.net

Johan Meyer, vaktmester – gi beskjed om små oppgaver (lyspærer, vaskemaskiner, strøing osv) ved å skrive på tavlen ved siden av heisdøren i kjelleren oppgang B.
Kan eventuelt kontaktes på 92 89 47 93, telefontid er hverdager 11:00-12:00.

  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.