Jordvarmeanlegg

Sameiet Westye Egebergs gate 4 og Nordisk Energikontroll har inngått avtale om installasjon av jordvarmeanlegg. Anlegget er planlagt med 10 brønner, 14 cm i diameter og 280 meter dype. Dette vil erstatte dagens oljefyranlegg.

Anlegget finansieres med støtte og lån fra Oslo kommunes Klima- og energifond. Beregnet besparelse etter gjennomførte tiltak er hele 423 000 kwh! Med dagens rente vil dette bety besparelse allerede fra første år. Lånet er et 15 års serielån, og betyr at rentekostnadene vil synke hvert år, og med det øker besparelsen årlig.

Sameiene Westye Egebergs gate 1-4 har samarbeidet for å finne frem til et alternativ til dagens oljebrennere og har sammen forhandlet frem avtalen med Nordisk Energikontroll. Dette har gitt oss store besparelser og fordeler.  Vi har sammen fått i stand en helhetlig og langsiktig avtale med Nordisk Energikontroll, bestående av en målprisavtale og en langsiktig serviceavtale. Dette gir Nordisk Energikontroll gode intensiver til å bygge et effektivt og varig anlegg til en så lav kostnad som mulig.

Vedlegget under viser prosjektpresentasjon av Nordisk Energikontroll:

Presentasjon Nordisk Energikontroll.pptx

  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.