Nytt anlegg for søppel

Arbeidet med felles avfalsshåndtering for WE 1-4 og Akersveien 24 er nå ferdigstilt, med unntak av beplantning rundt anlegget som gjøres til våren.

Anlegget består av tre kontainere for papiravfall og to kontainere for restavfall.

  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.