Søppel og rotter

Det har den siste tiden blitt observert rotter utenfor blokkene. Dette skyldes at det har blitt hensatt mye avfall utenfor søppelbrønnene i stedet for at man kaster det oppi brønnene.

Det har også blitt hensatt en del ekstra søppel i forbindelse med inn- og utflytting, samt glassflasker, elektrisk og annet. Dette har også blitt kastet i søppelbrønnene, noe sameiene kan bøtelegges for av kommunen.

Alle eiere og beboere bes om å merke seg følgende:

– Rottefeller er plassert ut ved søppelbrønnene og i bedene til Westye Egebergs gate 2. Fellene er kraftige og små barn må ikke stikke fingrene inn i disse.

– Hold alle utgangsdører lukket til enhver tid slik at rotter ikke kommer inn i bygget.

– IKKE sett avfall igjen utenfor søppelbrønnene da det tiltrekker seg rotter og andre skadedyr.

– Søppelbrønnene er KUN for vanlig husholdningsavfall. Glass, metall, tøy, elektrisk og annet resirkulerbart skal leveres på kommunens innsamlingssteder (Rosteds gate, Fredensborgveien minigjenbruksstasjon, Pilestredet park).

– Ekstra avfall generert ved inn- og utflytting/oppussing er beboere selv ansvarlige for å fjerne.

– Søppelposer skal ikke settes utenfor dørene til leilighetene men kastes umiddelbart.

– Ingenting skal oppbevares i brannganger, brannbalkonger, kjellerganger eller loft av hensyn til HMS.

– Papir og papp skal kastes i egne papirbrønner. Pappesker og kartonger kuttes opp/ brettes slik at det tar minst mulig plass.

Hjelp oss til å holde området vårt rent og i orden.

Med vennlig hilsen

Styret

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.