Ordinært årsmøte 2018

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

Er det fastsatt en annen dato i vedtektene, gjelder denne fristen inntil ett år etter lovens ikrafttreden, dvs frem til 1. januar 2019, jf. overgangsbestemmelsene i § 67 siste ledd. Tidspunktet for avholdelse av årsmøtet i 2018 avhenger derfor av dagens vedtekter.

Sameiet Westye Egebergs gate 4 vil avholde ordinært årsmøte

tirsdag 10. april 2018.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 16. februar 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

– gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet

– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget

Forslag stilles skriftlig til styret og sendes til

Styret
Westye Egebergs gate 4 A
0177 Oslo

E-post: WE4@styrerommet.net

Forslag kan også leveres i styrets postkasse i oppgang A.

 

Med vennlig hilsen

Styret

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.