Varsel om oppstart av varmetilførsel stillas

Grunnet kaldt vær vil det bli etablert varmetilførsel til balkonger i forbindelse med sluttarbeider med betong og puss.

I denne forbindelse blir det satt opp et varmeaggregat på baksiden av oppgang A. Det vil bli foretatt støyreduserende tiltak for å skjerme beboere.

Aggregatet vil være i drift 24 timer i døgnet og driftsperioden er foreløpig satt til fem uker fra og med 1. november.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.