Tildekking av stillas og sandblåsing

Vi står nå foran følgende arbeidsoperasjoner på brannbalkonger (mellom tårn A-C) i WE 4:

  • Balkonger skal nå sandblåses etter utstøping
  • Deretter skal balkonger sprøytes opp og avrettes i front og dekke med fall på undersiden

Dette medfører at det nå må dekkes med presenninger og vinduer må dekkes for å unngå skader:

  • Presenning på stillas mellom tårn A-C ble montert lørdag
  • Vinduer dekkes fra mandag 2. oktober
  • Vinduer og balkongdører kan ikke åpnes i perioden for å lufte, vennligst benytt stuevindu
  • Forventet varighet på arbeidene er ca 2-3 uker

NB! Ved en nødsituasjon der balkonger må benyttes kan man bryte tildekkinger/ sperringer.

Presenning på stillas vil ikke fjernes før prosjektet er ferdig.

Med vennlig hilsen

Byggekomiteen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.