Varsel om sandblåsing

Det varsles herved om at det blir utført sandblåsing av tårn A i WE 4 (mot WE 2) i perioden

18. – 22. september klokken 07.30 – 16.30

I forbindelse med sandblåsingen er det viktig å observere følgende:

– Alle vinduer og lufteluker MÅ holdes helt lukket i arbeidstiden

– Parkering foran blokkene i arbeidstiden skjer på eget ansvar

– Eventuelt støv fra sandblåsing på biler må skylles bort med rennende vann og ikke vaskes bort med klut

Samtlige vinduer og ventiler i tårn A vil bli dekket til med plast i perioden, og det vil dessverre ikke være mulig å åpne vinduene før arbeidene er ferdigstilt. Vi håper arbeidet ferdigstilles på tre dager, hvorpå dekking av vinduer fjernes igjen.

Arbeidene er av støyende og støvende karakter. Stillas vil bli dekket til på best mulig måte for å begrense støvspredning, og det foretas en våtsandblåsing som betydelig begrenser støvet ytterligere. Det vil allikevel bli noe støv i området.

Vi beklager de ulempene arbeidene medfører.

Byggekomiteen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.