Trygg og sikker i egen leilighet

Oslo brann- og redningsetat og Oslo politidistrikt har i samarbeid med Hafslund Nett laget brosjyren «Trygg hjemme».

Denne brosjyren gir deg en rekke råd og tips til hvordan man kan skape trygghet i hjemmet.

Brosjyren er enkel og lettfattelig, og du kan laste den ned på norsk eller engelsk ved å klikke på lenken nedenfor.

Trygg-hjemme-brosjyre

Safety-in-the-home-English 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.