Author Archives: Sameiet WE4

Informasjon før jul

Vi minner om noen enkle sikkerhetstiltak spesielt i forbindelse med førjulstiden: – Røykvarslerens dag er 01.12, og da skal batterier i røkvarslerne byttes. Nå har mange nye varslere batterier som holder 10 år, men ta en test å se at den fungerer ved å trykke på testknappen. – Sjekk brannslukkeren ved å snu den opp-ned […]
Posted in Uncategorized | Comments closed

Trygg og sikker i egen leilighet

Oslo brann- og redningsetat og Oslo politidistrikt har i samarbeid med Hafslund Nett laget brosjyren «Trygg hjemme». Denne brosjyren gir deg en rekke råd og tips til hvordan man kan skape trygghet i hjemmet. Brosjyren er enkel og lettfattelig, og du kan laste den ned på norsk eller engelsk ved å klikke på lenken nedenfor. […]
Posted in Uncategorized | Comments closed

Fasaderehabilitering

All informasjon vedrørende fasaderehabiliteringen med oppdaterte informasjonsbrev finner du på disse sidene. Spørsmål vedrørende rehabiliteringen? Send en e-post til bk@we4bygg.no Siste oppdateringer: #15 – 9. oktober 2018 Informasjonsbrev 15 Vedlikeholdsinstruks for nye vinduer og balkongdører: 2018 Vedlikeholdsinnstruks vinduer NorDan 2018 Bruksanvisning og vedlikehold Vridere NorDan
Posted in Uncategorized | Comments closed

Søppel og rotter

Det har den siste tiden blitt observert rotter utenfor blokkene. Dette skyldes at det har blitt hensatt mye avfall utenfor søppelbrønnene i stedet for at man kaster det oppi brønnene. Det har også blitt hensatt en del ekstra søppel i forbindelse med inn- og utflytting, samt glassflasker, elektrisk og annet. Dette har også blitt kastet i […]
Posted in Uncategorized | Comments closed

Radiatorer og varme

Varmen blir slått på i disse dager da vi har kalde kvelder. Bruk av radiatorer og varmtvann er en av de største kostnadene for sameiet og nå som strømprisene er høye ber vi alle om å bruke varme fornuftig. Økte kostnader til oppvarming fører til høyere husleie. Slik bruker du varme fornuftig: Ikke bruk radiatoren […]
Posted in Uncategorized | Comments closed

Ordinært årsmøte 2018

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.” Er det fastsatt en annen dato i vedtektene, gjelder denne fristen inntil ett år etter lovens ikrafttreden, dvs […]
Posted in Uncategorized | Comments closed

Varsel om oppstart av varmetilførsel stillas

Grunnet kaldt vær vil det bli etablert varmetilførsel til balkonger i forbindelse med sluttarbeider med betong og puss. I denne forbindelse blir det satt opp et varmeaggregat på baksiden av oppgang A. Det vil bli foretatt støyreduserende tiltak for å skjerme beboere. Aggregatet vil være i drift 24 timer i døgnet og driftsperioden er foreløpig […]
Posted in Uncategorized | Comments closed

Tildekking av stillas og sandblåsing

Vi står nå foran følgende arbeidsoperasjoner på brannbalkonger (mellom tårn A-C) i WE 4: Balkonger skal nå sandblåses etter utstøping Deretter skal balkonger sprøytes opp og avrettes i front og dekke med fall på undersiden Dette medfører at det nå må dekkes med presenninger og vinduer må dekkes for å unngå skader: Presenning på stillas […]
Posted in Uncategorized | Comments closed

Varsel om sandblåsing

Det varsles herved om at det blir utført sandblåsing av tårn A i WE 4 (mot WE 2) i perioden 18. – 22. september klokken 07.30 – 16.30 I forbindelse med sandblåsingen er det viktig å observere følgende: – Alle vinduer og lufteluker MÅ holdes helt lukket i arbeidstiden – Parkering foran blokkene i arbeidstiden […]
Posted in Uncategorized | Comments closed

Trepleie i helgen

Trepleie av trærne i alleen mot Westye Egebergs gate 4 gjennomføres på dagtid Lørdag 23. – søndag 24. september 2017 Det vil kunne bli noe begrenset fremkommelighet til blokken i denne perioden. Sperringer satt opp av entreprenør skal respekteres og skal ikke brytes da det er fare for fallende greiner. Ikke parker rett under eller i […]
Posted in Uncategorized | Comments closed
  • Om we4.no

    Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.