Informasjon før jul

Vi minner om noen enkle sikkerhetstiltak spesielt i forbindelse med førjulstiden:

– Røykvarslerens dag er 01.12, og da skal batterier i røkvarslerne byttes.
Nå har mange nye varslere batterier som holder 10 år, men ta en test å se at den fungerer ved å trykke på testknappen.
– Sjekk brannslukkeren ved å snu den opp-ned for å løse opp pulveret. Pilen i måleren skal stå på grønt felt, hvis den står på rødt må apparatet til service.
– Husk å slokke alle levende lys når du legger deg og gå aldri fra leiligheten når stearinlys brenner.
– Slokk juletrelysene når du legger deg eller er ute.
– Ikke gå fra smultbaksten på komfyren og ha et lokk klart i tilfelle smultet skulle ta fyr.

Skal du reise bort i julen?

– Sørg for å stoppe avisen, eller avtal med en venn/ nabo om å ta inn avisen.
– Trekk ut kontakten fra alt småelektrisk som for eksempel kaffetrakter, vannkoker, ladere, juletrelys, m.m.
– Steng vinduer og lås ytterdøren
– Ta ut søpla.

Se også brosjyren om Trygg Hjemme her.

Vi ønsker alle en riktig fin førjulstid.

Med vennlig hilsen

Styret

Posted in Uncategorized | Comments closed

Trygg og sikker i egen leilighet

Oslo brann- og redningsetat og Oslo politidistrikt har i samarbeid med Hafslund Nett laget brosjyren «Trygg hjemme».

Denne brosjyren gir deg en rekke råd og tips til hvordan man kan skape trygghet i hjemmet.

Brosjyren er enkel og lettfattelig, og du kan laste den ned på norsk eller engelsk ved å klikke på lenken nedenfor.

Trygg-hjemme-brosjyre

Safety-in-the-home-English 

Posted in Uncategorized | Comments closed

Fasaderehabilitering

All informasjon vedrørende fasaderehabiliteringen med oppdaterte informasjonsbrev finner du på disse sidene.

Spørsmål vedrørende rehabiliteringen? Send en e-post til bk@we4bygg.no

Siste oppdateringer:

#15 – 9. oktober 2018
Informasjonsbrev 15

Vedlikeholdsinstruks for nye vinduer og balkongdører:

2018 Vedlikeholdsinnstruks vinduer NorDan

2018 Bruksanvisning og vedlikehold Vridere NorDan

Posted in Uncategorized | Comments closed

Søppel og rotter

Det har den siste tiden blitt observert rotter utenfor blokkene. Dette skyldes at det har blitt hensatt mye avfall utenfor søppelbrønnene i stedet for at man kaster det oppi brønnene.

Det har også blitt hensatt en del ekstra søppel i forbindelse med inn- og utflytting, samt glassflasker, elektrisk og annet. Dette har også blitt kastet i søppelbrønnene, noe sameiene kan bøtelegges for av kommunen.

Alle eiere og beboere bes om å merke seg følgende:

– Rottefeller er plassert ut ved søppelbrønnene og i bedene til Westye Egebergs gate 2. Fellene er kraftige og små barn må ikke stikke fingrene inn i disse.

– Hold alle utgangsdører lukket til enhver tid slik at rotter ikke kommer inn i bygget.

– IKKE sett avfall igjen utenfor søppelbrønnene da det tiltrekker seg rotter og andre skadedyr.

– Søppelbrønnene er KUN for vanlig husholdningsavfall. Glass, metall, tøy, elektrisk og annet resirkulerbart skal leveres på kommunens innsamlingssteder (Rosteds gate, Fredensborgveien minigjenbruksstasjon, Pilestredet park).

– Ekstra avfall generert ved inn- og utflytting/oppussing er beboere selv ansvarlige for å fjerne.

– Søppelposer skal ikke settes utenfor dørene til leilighetene men kastes umiddelbart.

– Ingenting skal oppbevares i brannganger, brannbalkonger, kjellerganger eller loft av hensyn til HMS.

– Papir og papp skal kastes i egne papirbrønner. Pappesker og kartonger kuttes opp/ brettes slik at det tar minst mulig plass.

Hjelp oss til å holde området vårt rent og i orden.

Med vennlig hilsen

Styret

Posted in Uncategorized | Comments closed

Radiatorer og varme

Varmen blir slått på i disse dager da vi har kalde kvelder.

Bruk av radiatorer og varmtvann er en av de største kostnadene for sameiet og nå som strømprisene er høye ber vi alle om å bruke varme fornuftig. Økte kostnader til oppvarming fører til høyere husleie.

Slik bruker du varme fornuftig:

 • Ikke bruk radiatoren med vinduene åpne.

 • Bruk regulatoren aktivt og ikke på full effekt.

 • Skru av/ ned varmen på natten og når du går ut av leiligheten.

 • Luft radiatorene i neste uke når anlegget har gått en stund.

 • Meld ifra om feil på radiatorer og regulatorer til vaktmester umiddelbart.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Posted in Uncategorized | Comments closed

Ordinært årsmøte 2018

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

Er det fastsatt en annen dato i vedtektene, gjelder denne fristen inntil ett år etter lovens ikrafttreden, dvs frem til 1. januar 2019, jf. overgangsbestemmelsene i § 67 siste ledd. Tidspunktet for avholdelse av årsmøtet i 2018 avhenger derfor av dagens vedtekter.

Sameiet Westye Egebergs gate 4 vil avholde ordinært årsmøte

tirsdag 10. april 2018.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 16. februar 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

– gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet

– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget

Forslag stilles skriftlig til styret og sendes til

Styret
Westye Egebergs gate 4 A
0177 Oslo

E-post: WE4@styrerommet.net

Forslag kan også leveres i styrets postkasse i oppgang A.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Posted in Uncategorized | Comments closed

Varsel om oppstart av varmetilførsel stillas

Grunnet kaldt vær vil det bli etablert varmetilførsel til balkonger i forbindelse med sluttarbeider med betong og puss.

I denne forbindelse blir det satt opp et varmeaggregat på baksiden av oppgang A. Det vil bli foretatt støyreduserende tiltak for å skjerme beboere.

Aggregatet vil være i drift 24 timer i døgnet og driftsperioden er foreløpig satt til fem uker fra og med 1. november.

Posted in Uncategorized | Comments closed

Tildekking av stillas og sandblåsing

Vi står nå foran følgende arbeidsoperasjoner på brannbalkonger (mellom tårn A-C) i WE 4:

 • Balkonger skal nå sandblåses etter utstøping
 • Deretter skal balkonger sprøytes opp og avrettes i front og dekke med fall på undersiden

Dette medfører at det nå må dekkes med presenninger og vinduer må dekkes for å unngå skader:

 • Presenning på stillas mellom tårn A-C ble montert lørdag
 • Vinduer dekkes fra mandag 2. oktober
 • Vinduer og balkongdører kan ikke åpnes i perioden for å lufte, vennligst benytt stuevindu
 • Forventet varighet på arbeidene er ca 2-3 uker

NB! Ved en nødsituasjon der balkonger må benyttes kan man bryte tildekkinger/ sperringer.

Presenning på stillas vil ikke fjernes før prosjektet er ferdig.

Med vennlig hilsen

Byggekomiteen

Posted in Uncategorized | Comments closed

Varsel om sandblåsing

Det varsles herved om at det blir utført sandblåsing av tårn A i WE 4 (mot WE 2) i perioden

18. – 22. september klokken 07.30 – 16.30

I forbindelse med sandblåsingen er det viktig å observere følgende:

– Alle vinduer og lufteluker MÅ holdes helt lukket i arbeidstiden

– Parkering foran blokkene i arbeidstiden skjer på eget ansvar

– Eventuelt støv fra sandblåsing på biler må skylles bort med rennende vann og ikke vaskes bort med klut

Samtlige vinduer og ventiler i tårn A vil bli dekket til med plast i perioden, og det vil dessverre ikke være mulig å åpne vinduene før arbeidene er ferdigstilt. Vi håper arbeidet ferdigstilles på tre dager, hvorpå dekking av vinduer fjernes igjen.

Arbeidene er av støyende og støvende karakter. Stillas vil bli dekket til på best mulig måte for å begrense støvspredning, og det foretas en våtsandblåsing som betydelig begrenser støvet ytterligere. Det vil allikevel bli noe støv i området.

Vi beklager de ulempene arbeidene medfører.

Byggekomiteen

Posted in Uncategorized | Comments closed

Trepleie i helgen

Trepleie av trærne i alleen mot Westye Egebergs gate 4 gjennomføres på dagtid

Lørdag 23. – søndag 24. september 2017

Det vil kunne bli noe begrenset fremkommelighet til blokken i denne perioden. Sperringer satt opp av entreprenør skal respekteres og skal ikke brytes da det er fare for fallende greiner.

Ikke parker rett under eller i nærheten av trærne i perioden da det er fare for nedfall. Parkering skjer på eget ansvar.

Vennligst benytt trappene ved WE 2 A og WE 4 C mens arbeidene pågår.

Trepleien omfatter beskjæring av døde greiner og generell pleie av trærne våre og vil skje over gressplen foran WE 4 og i alleen. Den generelle tilstanden til trærne i alleen er god.

Styret

Posted in Uncategorized | Comments closed
 • Om we4.no

  Velkommen til nettsidene til sameiet Westye Egebergs gate 4. Sidene er først og fremst laget for alle som bor her slik at viktig informasjon skal bli lettere tilgjengelig.